Algemene voorwaarden

Volg ons op

Algemene actievoorwaarden SIER Activiteiten

Datum laatste wijziging: 22-09-2020

1. Definities
In deze algemene actievoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
SIER Activiteiten: Het bedrijf “SIER Activiteiten”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, KvK-nummer 55115039.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van SIER Activiteiten wordt gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Actievoorwaarden actie 500 flyers voor € 1,-
- Door aan de actie deel te nemen verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de inhoud van deze Algemene Actievoorwaarden.
- Uniek ontwerp van de flyer wordt gemaakt na persoonlijk contact met SIER Activiteiten
- Ontwerp inclusief maximaal 2 correctierondes
- Aanleveren eigen ontwerp en/of drukbestand niet mogelijk
- Na akkoord ontwerp volgt de factuur (€ 1,- ex btw voor ontwerp en drukwerk 500 flyers, A5 formaat, fullcolor, dubbelzijdig, 170 g/m2).
- Na ontvangst betaling factuur worden de flyers gedrukt en persoonlijk afgeleverd
- Eenmalige deelname per bedrijf
- Particulieren zijn uitgesloten van deelname
- SIER Activiteiten Activiteiten behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, de actie te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
- Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
- Aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Gebruik gegevens
Alle gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De gegevens worden door SIER Activiteiten verwerkt en gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan de actie en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na afloop van de actie zal SIER Activiteiten de opdrachtgever, na akkoord opdrachtgever, op de hoogte houden van relevante informatie d.m.v. een periodieke nieuwsbrief.Gemaakte ontwerpen en geleverde producten kunnen worden gebruikt ten behoeve van promotie van SIER Activiteiten, op diverse uitingen, zowel online als offline.

Verder zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden

© SIER Activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Meer info: zie onze privacy statement.

Sluiten